آموزش

پایه مقدماتی

شروع از اول شهریور 1402
15.000.000 تومان ظرفیت باقی مانده 15 نفر

دوشنبه از ساعت 17 تا 20
چهارشنبه از ساعت 17 تا 20

پایه متوسط

شروع از اول آبان ماه 1402
25.000.000 تومان ظرفیت باقی مانده 15 نفر

دوشنبه از ساعت 14 تا 17
چهارشنبه از ساعت 14 تا 17

پایه پیشرفته

شروع از سوم دی ماه 1402
30.000.000 تومان ظرفیت باقی مانده 15 نفر

دوشنبه از ساعت 14 تا 17
چهارشنبه از ساعت 14 تا 17

منتورینگ

شروع از سوم شهریور 1402
65.000.000 تومان ظرفیت باقی مانده 50 نفر

جمعه از ساعت 9 تا 15

keyboard_arrow_up